Citaten 2020

instructies en citaten in pdf

   

De leerlingen mogen schrijven in het Duits, het Frans, het Engels en het Nederlands.

De leerlingen kiezen één van de vier onderstaande citaten. De vorm waarin men het essay schrijft is volledig vrij : men kan een filosofische analyse maken, men kan argumenteren pro of contra, zelfs pro én contra de filosofische stellingname die men in het gekozen citaat leest,...

De maximum lengte van de essays is vastgelegd op 1500 woorden, dus ca. 3 pagina’s.

Het is verboden de eigen naam, de school, of zelfs de gemeente of de stad … te vermelden in de essays. De leerkrachten moeten nakijken of de essays op een anonieme manier zijn ingediend: de gegevens van de leerlingen en de scholen worden ingegeven in het elektronische systeem « easychair » maar de essays zelf moeten dus anoniem zijn, zo niet wordt het essay gediskwalificeerd.

Een school mag per 50 studenten in de derde graad slechts één essay indienen voor de Belgische preselectie.

De criteria voor de beoordeling tijdens de Belgische preselectie zijn dezelfde als voor de eigenlijke IPO:

The criteria of evaluation are:

  • relevance to the topic / relevant zijn voor het gekozen citaat
  • philosophical understanding of the topic / filosofisch begrip tonen van het onderwerp van het gekozen citaat
  • persuasive power of argumentation / overtuigingskracht van de argumentatie
  • coherence / coherentie
  • originality / originaliteit

 

Nederlandse citaten, 2020

 

Aurelius Augustinus (354-430), Confessiones XI, 14 (17)

Wat is dus de tijd ? Wanneer maar niemand het me vraagt, weet ik het. Wil ik het echter uitleggen aan iemand die het vraagt, dan weet ik het niet. (…) Maar die twee tijden, de verleden en de toekomstige tijd: hoe zijn ze dan eigenlijk, indien enerzijds de verleden tijd er niet meer is en de toekomstige tijd er nog niet is ? En wat de tegenwoordige tijd betreft: indien hij steeds tegenwoordig zou zijn, en niet tot verleden overgaan, zou hij geen tijd meer zijn maar eeuwigheid. (Vertaling Belijdenissen Gerard Wijdeveld, Ambo-Olympus reeks)

So what is time? If no one is asking me a question about it, I know what it is; but if I want to explain it to the questioner, I do not know how to. (…) So how do those two “times”, past, and future, exist, when what is past, exists no longer and what is future does not yet exist? As for present time, if it were always present, and did not shift into the past, it would no longer be time at all, but eternity instead. (Translated by Carolyn J.-B. Hammond, Confessions, Loeb Classical Library 27)

Thomas Hobbes (1588-1679), Leviathan I, 13, 8

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat mensen, gedurende de tijd dat zij niet onder een gemeenschappelijke macht leven die allen ontzag afdwingt, in een toestand verkeren die we oorlog noemen, en wel een oorlog van allen tegen allen. (Vertaling W.E. Krul, Boom Klassiek)

Hereby it is manifest, that during the time men live without a common power to keep them all in awe, they are in that condition which is called war, and such a war, as is of every man against every man. (J.C.A. Gaskin ed., Oxford World’s Classics)

Fernando Pessoa (1888-1935) / Bernardo Soares, Livro do Desassossego

Word voor de anderen een absurde sfinx. Sluit je op in je ivoren toren, maar sla de deur niet achter je dicht. En je ivoren toren ben je zelf. En als iemand tegen je zegt dat dat verkeerd en absurd is, geloof hem dan niet. Maar geloof ook niet wat ik tegen je zeg, want je moet helemaal niets geloven. (Boek der rusteloosheid, Vertaling Harry Lemmens, Privé-domein, p. 498)

Become an absurd sphinx, in the eyes of others. Shut yourself up in your ivory tower, but without slamming the door, for your ivory tower is you. And if anyone tells you this is false and absurd, don’t believe him. But don’t believe what I am telling you either, because you shouldn’t believe anything. (The book of disquiet, Margaret Jull Costa)

Martha C. Nussbaum (°1947), Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities

Kennis vormt geen garantie voor goed gedrag, maar onwetendheid leidt vrijwel zeker tot slecht gedrag. (§ 5 “Wereldburgers”, Niet voor de winst. Waarom de democratie de geesteswetenschappen nodig heeft ; vertaling Rogier Van Kappel, p. 111)

Knowledge is no guarantee of good behavior, but ignorance is a virtual guarantee of bad behavior. (§ 5 “Citizens of the world”)