Indienen essays

Het indienen van de essays verloopt via een centraal upload-systeem. Elke school dient de upload te regelen. Wij herhalen nogmaals dat er een maximum aantal essays per school bestaat: 1 essay per 50 studenten in de derde graad van elke school. Een leerkracht of iemand van de directie dient de essays te uploaden; leerlingen mogen niet zelf, individueel hun essay uploaden. Het dient in één keer te gebeuren per school.