Voor wie?

Deelname aan de Belgische Preselectie van de Internationale Filosofie Olympiade (Belgian Preselection to the International Philosophy Olympiad - BPIPO) staat open voor alle leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs in België (Vlaanderen, Brussel of Wallonië), ongeacht de onderwijsvorm.

Jongeren die niet in België school lopen kunnen enkel aan deze wedstrijd deelnemen indien er in het land van herkomst geen Nationale Filosofie Olympiade of preselectie voor de Internationale Filosofie Olympiade wordt georganiseerd. De lijst met deelnemende landen aan de IPO, consulteerbaar via de site van de IPO, vormt hier het beslissende criterium.

Jongeren die thuisonderwijs volgen en in België wonen, kunnen eveneens deelnemen aan de BPIPO.

Deelname aan de Belgische Preselectie van de Internationale Filosofie Olympiade (Belgian Preselection for the International Philosophy Olympiad - BPIPO) staat open voor jongeren van de derde graad secundair onderwijs in België.